Jamčimo diskreciju
našim klijentima
Poštujemo profesionalne
i etičke standarde
Ne odustajemo,
prepreke su naš izazov
Previous
Next

Vrste usluga

Područja prakse

Nalazite se u pregovorima za veliki ugovor karijere, ili ste u sporu s klubom, a možda ste se kao klub našli u problemima s HNS-om ili FIFA-om?

Pravni stručnjaci za sportsko pravo bit će uz vas u slučajevima:

 • zastupanje pred Sportskim arbitražnim sudištem i Vijećem sportske arbitraže HOO-a
 • zastupanje u pregovorima između igrača i kluba
 • sastavljanje ugovora o profesionalnom igranju
 • zastupanje pred arbitražnim sudom HNS-a
 • zastupanje pred nadležnim tijelima FIFA-e
 • zastupanje pred CAS-om

Osnivate firmu, kupujete konkurentsku kompaniju ili ste se našli u sporu s dobavljačima?

Naši odvjetnici pomoći će vam savjetovanjem i pravnim postupcima u svim segmentima trgovačkog prava:

 • osnivanje svih vrsta trgovačkih društva – sastavljanje statuta, društvenih ugovora, odluka, izjava, pravilnika, poslovnika
 • due diligence trgovačkih društava
 • zastupanje u sudskim sporovima pred svim Trgovačkim sudovima u RH
 • zastupanje u postupcima predstečajne nagodbe

Nalazite se pred pokretanjem predstečajnog ili stečajnog postupka, treba vas voditi kroz dugotrajni stečajni postupak, ili je nad vašim dužnikom pokrenut postupak predstečajne nagodbe ili stečajni postupak:

 • prijava potraživanja
 • zastupanje u parnicama radi utvrđenja osporene tražbine
 • poduzimanje pravnih radnji za pokretanje stečajnog postupka
 • zastupanje trgovačkih društava u stečajnom postupku

Obvezno pravo zatrebat će vam u procesu razmjene dobara i usluga među ljudima, a u tom slučaju na raspolaganju su vam naša odvjetnička znanja:

 • zastupanje u obveznopravnim sporovima
 • zastupanje u postupcima za naknadu štete
 • sastavljanje svih vrsta ugovora obveznog prava, a posebno: ugovora o kupoprodaji, ugovora o zakupu, ugovora o najmu, ugovora o građenju, ugovora o djelu, ugovora o zajmu, ugovora o zalogu, ugovora o jamstvu

Područja života koja su obuhvaćena upravom su brojna i raznolika: od vođenja matičnih knjiga i drugih evidencija, preko policijskih i inspekcijskih poslova, komunalnih poslova, vodoprivrednih, građevinskih poslova, do poslova zdravstva, socijalne sigurnosti, školstva, kulture i mnogih drugi sfera.

 • zastupanje u upravnom postupku
 • zastupanje u upravnim sporovima
 • sastavljanje prigovora na zapisnike poreznih tijela u nadzoru i ostalih kontrolnih tijela i vođenje postupka

Zasnivate radni odnos i htjeli bi jasno definirati svoja prava ili obveze, našli ste se u sporu s poslodavcem/radnikom ili želite imati kolektivni ugovor, obratite nam se za sljedeće pravne usluge:

 • ugovori za zasnivanje i prestanak radnih odnosa
 • pravno savjetovanje i zaštita prava osoba u radnom sporu
 • sastavljanje zahtjeva za zaštitu prava radnika
 • ugovori o sindikalnom udruživanju ili osnivanje udruge poslodavaca
 • kolektivni ugovori
 • zastupanje na ročištima u radnim sporovima
 • sastavljanje pravilnika o radu

Ovrhe se, nažalost, nekada ne mogu zaobići, ali koliko god mislili da ste u pravu, potrebno je dobro poznavati ovršni postupak kako bi ostvarili svoju tražbinu. S druge strane, ponekad ćete smatrati da se protiv vas neosnovano vodi ovršni postupak. Zato će vas naši pravni stručnjaci za ovršno pravo voditi i savjetovati kroz cijeli postupak:

 • sastavljanje ovršnih prijedloga
 • zastupanje na ročištima za pljenidbu
 • zastupanje na javnim dražbama
 • sastavljanje tužbi za proglašenje ovrhe nedopuštenom
 • zastupanje na ročištima u postupcima radi proglašenja ovrhe nedopuštenom

Kupujete ili prodajte kuću, zemljište, vozilo ili slično, želite upisati svoje vlasništvo ili kao investitor ulazite u građevinski projekt –  tu smo za vas za sve vrste usluga:

 • sastavljanje predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina i pokretnina
 • pretvaranje idealnog suvlasništva u etažno vlasništvo na zgradama
 • zastupanje u stvarnopravnim sporovima
 • sastavljanje prijedloga za upis prava vlasništva i drugih zemljišnoknjižnih prijedloga na osnovi kojih se odlučuje o brisanju, predbilježbi ili zabilježbi nekog prava
 • pravno savjetovanje vezano uz pravna pitanja glede nekretnina
 • rad sa domaćim i stranim investitorima na građevinskim projektima

Ulažete žalbu/prigovor prema tijelima zdravstvene zaštite, sudionik ste u medicinskom sporu ili želite ostvariti određena prava kao udruga liječnika – naši stručnjaci rado će vam pomoći kod:

 • zastupanja udruga liječnika
 • zastupanja liječnika u sudskim i upravnim sporovima
 • sastavljanja dopisa, prigovora, žalbi, zahtjeva za zaštitu prava i sličnih podnesaka u postupcima pred HZZO-u, domovima zdravlja, Ministarstvu zdravstva, županijama ili bilo kojim drugim tijelima koji sudjeluju u organizaciji zdravstvene zaštite

Iskustvo u sporovima

trgovačkog prava

Rješavanje sporova

sportskog prava

Učinkovite vansudske

nagodbe

Uspješno

provedeno mirenje

Sudski

podnesci

Izjavljene

žalbe

Pravovremeno

prepoznavanje problema

Zadovoljni

klijenti