Odvjetnik/Partner

Hrvoje Raić

PODRUČJA PRAVA
  • Magistrirao na Pravnom fakultetu u Splitu 2011. godine
ISKUSTVO
  • 2011. – 2016. odvjetnički vježbenik kod odvjetnika Bore Rajić u Splitu
  • 2015. položio pravosudni ispit u Zagrebu
  • 1/2016. upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore (HOK)
  • 1/2018. suosnivač i partner u Odvjetničkom društvu Kasalo & Raić d.o.o.
ČLANSTVO
  • Hrvatska odvjetnička komora(HOK)
JEZICI
  • hrvatski
  • engleski