Uvjeti korištenja

Izjava odgovornosti

Sadržaj ovih web stranica uključuje opće podatke o Odvjetničkom društvu Kasalo & Raić d.o.o., te je dostupan javnosti isključivo u informativne svrhe.
Bilo kakvo preuzimanje informacija putem ove web stranice ili razmjena informacija putem e-mail-a ili druge vrste elektroničke komunikacije poslane/primljene Odvjetničkom društvu Kasalo & Raić d.o.o., odvjetnicima ili zaposlenicima ne stvaraju pravni učinak preko web stranice između odvjetničkog društva odnosno pojedinog odvjetnika i/ili zaposlenika s jedne strane i pošiljatelja s druge strane, niti se takvi podaci ili e-mailovi smatraju povjerljivima.

Podaci sadržani na ovoj stranici ne predstavljaju podatke temeljem kojih bi korisnik trebao djelovati ili se suzdržati od djelovanja, bez prethodnog dogovora s odvjetnikom zaduženim za konkretno pravno područje.
Odvjetničko društvo Kasalo & Raić d.o.o. je ovlašteno dodavati, oduzimati i mijenjati podatke na ovoj stranici bez prethodne obavijesti ili suglasnosti trećih osoba.

Odvjetničko društvo Kasalo & Raić d.o.o. nije odgovorno za radnje koje su poduzete ili nisu poduzete na temelju podataka sadržanih na ovoj stranici.
Odvjetničko društvo Kasalo & Raić d.o.o. ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove stranice.

Pravila privatnosti

Odvjetničko društvo Kasalo & Raić d.o.o. brine o privatnosti vaših podataka u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) te o pravu pojedinca da spriječi zlouporabu svojih osobnih podataka.
Ova pravila pobliže određuju način na koji prikupljamo Vaše osobne podatke prilikom korištenja ove web stranice te svrhu za koju smo ih ovlašteni upotrijebiti.

Osobne podatke koje prikupljamo od Vas ovlašteni smo upotrijebiti isključivo u svrhu davanja odgovora na Vaše upite, odnosno davanja informacija i pravnih savjeta koje ste zatražili od nas putem ove web stranice.

Suglasnost s Pravilima

Korištenjem ove web stranice, unošenjem osobnih podataka ili davanjem osobnih podataka putem e-maila, smatra se da ste suglasni s upotrebom vaših osobnih podataka na način određen gore navedenim Pravilima o privatnosti.
Molimo da nam ne dajete nikakve osobne podatke ukoliko ne želite da oni budu upotrijebljeni na navedeni način.

Pravila korištenja

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su navedenim uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s ovim uvjetima, nemojte koristiti ovu web stranicu. Nastavite li ju dalje koristiti, smatrati će se da ste pristali na predmetne pravne uvjete.
Svi sadržaji objavljeni na www.kasalo-raic.com isključivo su vlasništvo Odvjetničkog društva Kasalo & Raić d.o.o. te se smiju koristiti isključivo u privatne i nekomercijalne svrhe. Ne smiju se umnožavati, reproducirati, javno prikazivati, prenositi ili na bilo koji način distribuirati bez pisanog pristanka Odvjetničkog društva Kasalo & Raić d.o.o., odnosno obveznog navođenja izvora informacija.

Sadržaj www.kasalo-raic.com je zaštićen autorskim pravom koje pripada Odvjetničkom društvu Kasalo & Raić d.o.o., te Odvjetničko društvo Kasalo & Raić d.o.o. ima isključivo autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja www.kasalo-raic.com
Svaka povreda autorskih prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uvjeta korištenja sadržaja www.kasalo-raic.com, odnosno autorskih prava Odvjetničkog društva Kasalo & Raic. d.o.o.

Ovim prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom zakonodavstvu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje i primjenu, te pravne posljedice svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove web stranice. 

Za sve eventualne zahtjeve i/ili sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetne web stranice ili u svezi nje nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.